Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

torsdag 2. juli 2020

Informasjon for Romsdalsmuseets Venner Nr. 2/2020 18. årgang


Det har vært en merkelig tid for oss, Covid-19 gjorde senvinteren og våren svært vanskelig når det gjaldt å gjennomføre de vanlige aktivitetene for Romsdalsmuseets Venner. Men vi ser fram til høsten og nye muligheter. Det siste vi gjennomførte noen dager før stengingen var årsmøtet, og derfor starter vi med å presentere det nye styret.

Det nye styret i Romsdalsmuseets Venner og andre verv i 2020

Leder Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022
Styremedlem Randi Thommassen Funksjonstid 2022
Styremedlem Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2022

Styremedlem Kalle Welle Funksjonstid 2021
Styremedlem Anne Marie Moen Funksjonstid 2021

Varamedlemmer:

Varamedlem Tor Verås Funksjonstid 2022
Varamedlem Hilde Nauste Myhre Funksjonstid 2022

Vara medlem Ingeborg Braute Funksjonstid 2021
Vara medlem Tora Kristine Risan Bergem Funksjonstid 2021

Venneforeningens representant i Romsdalsmuseets styre:

Representant Olaf Kolflåth Funksjonstid 2022
Vararepresentant Fred Olav Slutaas Funksjonstid 2021


Venneforeningens representanter i Romsdalsmuseets årsmøte:

Tor Verås Funksjonstid 2022
Berit Mette Mittet Bø Funksjonstid 2022
Tormod Skarsbø Funksjonstid 2022
Vararepresentantar
Kalle Welle Funksjonstid 2022
Merete Halstensen Funksjonstid 2022
Trine Hoem Funksjonstid 2022

Revisor: BDO asRomsdalsmuseets revisor er revisor for Romsdalsmuseets Venner.

Valgkomite:
Randi Fiksdal funksjonstid til 2021
Harry Hestad funksjonstid til 2022
Harald Valved funksjonstid til 2023


Restaureringa av våningshuset er godt i gang. Lervike as har avdekka noko meir råte i tømmerkonstruksjonen enn vi hadde forutsett. Dette skuldast svak konstruksjon av vindus-omramming og innfestinga av balkongen på nordsida direkte i tømmeret. Dette vert no reparert/skifta ut.
Vestveggen er ferdig kledd med ny utvendig kledning og forrige veke starta dei på utbetring av vindusomramminga, slik at ein i framtida unngår vassinntrenging rundt vindua.
Vi er óg godt i gang med å planlegge kva tiltak vi skal gjere innvendig. Regionhandtverkar Håkon Tofte på Romsdalsmuseet har avdekka mange lag med vegg innvendig, og vi vil halde fram med «veggarkeologi» for å finne ut korleis huset har sett ut på ulike tidspunkt.
Konservator Mads Langnes har vore i Riksarkivet og funne nye opplysningar om tiltak og status på huset gjennom 175 år og dette vil komme til god nytte når vi skal sette i stand huset innvendig. Målet er å åpne Våningshuset for publikum våren 2022 med tidsriktig interiør og nye utrstillingar om prestegardshistorie, Bjørnson og litteraturen i Romsdal.


HAR DU HUSKET Å SENDE OSS E-POSTADRESSEN DIN? 

S tyret i Romsdalsmuseets Venner ber om at alle medlemmer som har e-post adresse sender en e-post til romsdalsmuseetsvenner@gmail.com innen utgangen av mai.

I e-posten skriver du: Fornavn, etternavn, gateadresse, postnummer og poststed. Mobilnummer og eventuelt annen informasjon. 
Medlemmer uten e-postadresse vil fortsatt få tilsendt medlemsavis og informasjon skriftlig med posten. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar