Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

fredag 3. oktober 2014

Romsdalstindene på museet
Nå begynner vi allerede å ane den spektakulære skylinen på det nye museumsbygget, kalt signalbygg, som skyter opp i disse dager. Arbeidet på Romsdalsmuseets sentrale bygg går framover til alles glede, ikke minst de ansattes, som for tiden lever nærmest i en hybeltilværelse og på permanent flyttefot. Men alt blir så meget bedre! Om litt.
Rbnett.no skriver: "Betongarbeidet er snart ferdig, og de karakteristiske fjellformasjonene som arkitekten har latt seg inspirere av, er allerede synlig." I år arrangerer vi den tradisjonelle julebasaren på Gildehallen 1. søndag i advent, den 30. november (kl. 16.00). På senhøsten (1. søndag i advent) 2015 håper vi å kunne arrangere julebasaren i nytt bygg! Les mer om nybygget på Rbnett.no.