Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

mandag 1. mai 2017

Dugnad på museet torsdag 4.5. kl. 17-19

Den årlige dugnaden på uteområdene på museet pluss Holmarka er torsdag 4. mai kl. 17-19. Rømmegrøt i Krona for den som vil ha etter dugnaden. En fordel om du kan ta med egen rive. Velkommen! Bildet viser en del av dugnadsgjengen i mai 2015.

Årsmeldinga for 2016Romsdalsmuseets Venner

Protokoll fra årsmøtet 2017


KRONA 2. mars 2017 kl. 19.00

1. Konstituering

Styreleder Olaf Kolflåth åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 45 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes som referent.
Dagrun Austigard og Svein Erik Skarsbø ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.