Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

tirsdag 26. april 2011

Digitalt museum

Vet du at Romsdalsmuseet er på tredjeplass i Norge når det gjelder antall bilder publisert på nettet? Ta en titt, her finnes mye spennende og du har muligheter for å søke etter og å legge inn kommentarer til bildene.

Nybygg??

Romsdalsmuseet trenger sårt nybygg ved forankringsmuseet i Molde, men det er visst mange departementale kontorer og korridorer som skal tråles før en kan hale i land tilsagn om bevilgninger til nybygg. Romsdalsmuseet er ikke det eneste museet som har byggeplaner. Det er flere museer som bruker mye midler på planer som er lite forutsigbare, men kulturdepartementet har ingen ønsker om å sette opp en prioritert plan for å øke forutsigbarheten for museene, om hva de kan forvente av tilskudd til nybygg i overskuelig framtid.

mandag 4. april 2011

Luring og vennene hans

Gruppen ”Romsdalmuseets Dyrevenner”  står for aktivitetene rundt dyreholdet på Holmarka. De arbeider daglig med foring, stell og trening av hest. Alt arbeid med dette er dugnadsbasert.
Luring er museets fjording. For at han skal leve et godt hesteliv, leier museet inn flere hester slik at han får leve i en hesteflokk.

Sammen med Luring og hestene bor det også gammelnorsk sau


Kaniner og høner holder til i Holløa. Ved museumsdammen inne i museumsparken er det ender som liker å bli matet med brød.

Romsdalsmuseets Dyrevenner passer godt på Luring og vennene hans. Museet er takknemlig for at naboer og besøkende også ser til at dyra har det bra og tar kontakt når noe er galt. Noen ganger har det hendt at hestene får ekstra mat av folk som er på besøk, når de spiser for mye brød og grønnsaker osv har de blitt alvorlig sjuke. Derfor setter dyra pris på at besøkende ikke gir hestene og sauene mat. 


Velkommen innom!

Grupper som vil besøke Holmarka kan ta kontakt med Romsdalsmuseetpå telefon 71 20 24 60 for nærmere avtale. 

Venner av Nesset Prestegard

Torsdag 7. april kl. 19 vil Bjørn Austigard kåsere om "I å'n Bjørnson" Nesset Prestegard.  


Romsdalsmuseets Venner vil presentere sin virksomhet og håper med det å inspirere de frammøtte til å være med å danne en venneforening for Nesset Prestegard.

Arkitekturåret 2011

Spennende utstillingsåpning av "Utopi og fantasi" i bedehuset i bygata på Romsdalsmuseet 
Nasjonalmuseet ønsker med denne utstillingen å vise at arkitektur i stor grad speiler den tiden den er en del av.


Etter utstillingen kan en forflytte seg til Reknesstabburet og høre arkitekt Reiulf Ramstads tanker og ideer rundt det planlagte nybygget på Romsdalsmuseet. Kunsthistoriker Hilde Lien vil kåsere om utopiske byggeprosjekter på 1700-tallet.