Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

fredag 27. mars 2020

Årsmøtet i RMV 2020


Styreleder Olaf Kolflåth (t.h. på bildet) åpnet årsmøtet på Krona 5.3.20 og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 36 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset (midten) til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes (t.v.) som referent. Ole Haugland og Turid Skovset ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.