Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

tirsdag 26. mars 2019

Protokollen fra årsmøtet 2019

Romsdalsmuseets Venner
Protokoll fra årsmøtet 2019
KRONA 21. februar 2019 kl. 19.00

1. Konstituering

Styreleder Olaf Kolflåth åpnet årsmøtet og ønsket velkommen på vegne av styret. Det var ingen merknad til innkallingen. 28 medlemmer møtte totalt. Årsmøtet valgte Erling Hjelset til å lede møtet og Hilde Stenmark Kvennes som referent. Turid Skovseth og Arne Sandøy ble valgt til å skrive under årsmøteprotokollen.

mandag 18. mars 2019

Museumskafé 26.3. kl. 12

Velkommen til et nytt formiddagskåseri i Krona, Auditoriet, tirsdag 26.3. kl. 12. I serien museumskafé eller formiddagskafé er det denne gangen Leif Magnus Sættem som skal kåsere, og tittelen er "Fra handelsvare til kultur og ideologi, - trær, skog og stemning".
Romsdalsmuseets Venner inviterer alle til disse arrangementene - de er interessante, varierte, sosiale og dessuten gratis. Og Malis kafé i Krona er åpen. Velkommen!