Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

torsdag 12. januar 2012

Årsmøte 16. februar 2012


Årsmøte 2011

i Reknesstabburet 

torsdag16. februar 2012 kl. 19.00
 
Sakliste:

 1. Konstituering av årsmøtet
- valg av møteleder, referent og 
to til å underskrive møteprotokollen
 2. Årsmelding
                                3. Regnskap
                                4. Godtgjørelse til styret
                                5. Orientering ved Romsdalsmuseets direktør
                                6. Valg
                                7. Kontingent 2013
                                8. Innkomne saker


Fristen for innsending av saker til årsmøtet er utløpt. Valgkomiteen er i arbeid. Hvis det ønskes innspill til valgkomiteen, kontakt valgkomiteens leder Inger Marie Hol Flatholm, tlf. 71 24 41 91 /  474 17 559.