Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

søndag 22. februar 2015

Vellykket årsmøte for RV

Vel 40 personer deltok på årsmøtet i Romsdalsmuseets Venner, som ble arrangert i Reknesstabburet torsdag 12. februar 2015. Dir. Jarle Sanden orienterte om framdriften i nybygget og Hilde Stenmark Kvennes fortalte om planene for bruken av de forskjellige områdene i nybygget. Styreleder Olaf Kolflåth orienterte om styrets arbeid og den positive dugnadsånden blant medlemmene. Ved inngangen til 2015 hadde foreningen 617 medlemmer. Her kan du lese protokollen fra årsmøtet 2015:

onsdag 4. februar 2015

Årsmøte 2015


i Reknesstabburet torsdag 12. februar 2015 kl. 19.00

Sakliste:

1. Konstituering av årsmøtet
- valg av møteleder, referent og to til å underskrive møteprotokollen
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Godtgjørelse til styret
5. Valg
6. Kontingent 2016
7. Innkomne saker
8. Orientering ved Romsdalsmuseets direktør                         

Etter at årsmøtesakene er behandlet, vil det bli anledning til en uformell diskusjon om venneforeningens og museets aktiviteter og virksomhet.
Tema for kveldens kåseri er: "Krona på verket - utstillinger og publikumstilbud i nybygget på museet" ved Hilde Stenmark Kvennes.
Kaffe og kaker.
Velkommen
Styret 

Les også forslaget til årsmelding 2014: