Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

onsdag 13. november 2013

Årsmøte 2014


I følge vedtektene til Romsdalsmuseets Venner skal årsmøte avholdes innen utgangen av februar.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret innen utgangen av november.