Formål:

Foreningen Romsdalsmuseets venner har til oppgave å støtte og stimulere Romsdalsmuseets arbeide økonomisk og på annen måte.
Foreningen skal tjene for diskusjons- og foredragsforum for museumsarbeid og kulturvern og støtte Romsdalsmuseets formål.
Romsdalsmuseets venner driver Holmarka besøksgård på dugnad.

Vil du støtte vårt arbeid kan du bli medlem ved å sende en e post til post@romsdalsmuseet.no eller gi et bidrag til bankkonto 4212 12 69117

søndag 27. juni 2010

Tipper du?

Meld deg som bidragsyter til Romsdalsmuseets Venner!
Som de fleste er kjent med bidrar Norsk Tipping med midler til frivillige lag og organisasjoner via Grasrotandelen.
Romsdalsmuseets Venner er også registrert her, hittil i år har vi blitt tildelt 476 kr. gjennom denne ordninga. Det er helt sikkert mulig å ta ut mer, men det er avhengig av at flere registerer seg som bidragsytere til venneforeninga.
Ønsker du å vite mer om Grasrotandelen finner du det her

onsdag 23. juni 2010

Olsok

olsok (bilde)
29. juli blir det Olsokgudstjeneste i kapellet på Romsdalsmuseet mens årets Olsokarrangement er lagt til søndag 1. august. Det vil i år som tidligere år bli gjort forskjellig tradisjonsarbeid både ute og inne i husa. Og ikke minst vil det bli hester og andre dyr på området.

Romsdalsmuseets Venner stiller opp med hjelp til billettering og vakter. Har du lyst til å hjelpe til kontakt Sigrid Simonsen tlf. 47 23 13 62.


For å få vite mer om hvorfor Olsok blir markert kan du for eksempel se her

tirsdag 1. juni 2010

Samling på Nesset Prestegard


Romsdalsmuseet inviterer årlig brukerstyrene ved de ulike avdelingene og styret i Romsdalsmuseets Venner til felles samling. Det er både hyggelig og nyttig for oss som driver med frivillig arbeid på museene å treffes for å bli bedre kjent og utveksle erfaringer. I dag var vi samlet på Nesset Prestegard og fikk omvisning både i "nyfjøsen" og de andre bygningene med kultursjef Bjørn Ølander som guide. Fjøsen står fram som et praktbygg etter ombyggingen og viser hva som er mulig å få til når flere gode krefter drar lasset i lag. Oppfordrer alle som har anledning til å ta seg en tur innom!
Les her hvis du vil vite mer om prestegarden.